BERGEN TERMOGRAFERINGS SERVICE

 TELEFON 55 99 06 62     MOBIL 411 21 590

HJEM  ¦  HVA ER TERMOGRAFERING  ¦  TJENESTER  ¦  OM OSS  ¦  KONTAKT

  Privat

 Næring

   Bolig

Eiendom 

Offshore

   

 

 

Termografering er en metode for å vise varmefordelingen og samtidig kunne se temperaturen på en overflate gjennom å måle objektets IR-stråling.  Hovedmålet med termografering av elektrisk/mekanisk utstyr er å lokalisere unormal høy temperatur på komponenter og utstyr under normale driftsforhold. En kan dessuten avdekke dårlig isolasjon, luftlekkasjer og fuktlekkasjer i bygninger og boliger.

Utstyret er passivt, det vil si at det ikke sender ut noen stråler eller energi. Forenklet sagt kan man si at våre øyne ser lys, mens varmekameraet "ser" temperaturer. Termografering har utviklet seg til å være et av de mest verdifulle diagnoseverktøy for forebyggende vedlikehold, men er samtidig  like anvendelig til akutt hjelp når feil har oppstått. 

Bølgelengden på strålingen varierer avhengig av overflatetemperaturen på objektet. Et infrarødt kamera (termografikamera) oppfanger denne variasjonen, og gjør den om til synlige farger på et termogram (termobilde). Varme felt vil tydelig vise en lysere farge i forhold til felter med normaltemperatur som er mørkere. I det høyoppløselige termogrammet, kan man sammenligne eksakt temperatur i et feilpunkt mot et referansepunkt med normaltemperatur. 

Termografering er en berøringsfri temperaturanalyse, der det er mulig å oppdage feil/skader som er umulig, vanskelig eller lite rasjonelle å finne med andre måle- eller analyse-metoder. Varmgang og dermed brannfare kan oppdages på et tidlig tidspunkt. Dette medfører at brann  og/eller uønsket driftsstans kan forebygges før feil og skader vil nå et kritisk nivå. Siden måling  skjer med lysets hastighet, kan objekter som beveger seg eller roterer med høy hastighet måles.

 
Hva er termografering/termografi

Copyright 2006 www.bergents.com
BERGEN TERMOGRAFERINGS SERVICE
SANDSLIBAKKEN 95
5253 SANDSLI
Telefon: +47 55 99 06 62
Mobil:     +47 411 21 590
E-mail: bts@bergents.com