BERGEN TERMOGRAFERINGS SERVICE

 TELEFON 55 99 06 62     MOBIL 411 21 590

 

HJEM  ¦  HVA ER TERMOGRAFERING  ¦  TJENESTER  ¦  OM OSS  ¦  KONTAKT

 

  Privat

 Næring

   Bolig

Eiendom 

Offshore

    

 

    

 

Vi står til tjeneste med termograferering av:  

Elektriske anlegg:                                                                Motor Control Center ( MCC ) 220 - 690V                                       Transformatorer                                               Underfordelingstavler                                                Samleskinner                                                             Kabelskjøter                                                                                                          UPS / batteri anlegg                                                                       Kontrollrom og instrument utstyr                                                                Alle typer terminerings punkter                                    Varmekabelanlegg

Mekaniske anlegg:

Overoppheting i motor lagre

Generell overoppheting av maskiner, pumper og

kompressorer

Mekanisk slitasje på roterende utstyr, krankranser etc.

 

 Prosses anlegg:

Inspeksjon etter avleiringer i f.eks. flowline,        

produksjonsmanifoiler, ventiler etc.

Lekkasje i sikkerhetsventiler 

Bunnfall i seperatorer

Varmeballanse i kjølere, varme effektivisering 

i varmevekslere 

Isolering av lagringstanker, rør, varmekabelanlegg  

Innvendig korrosjon i rørsystemer, seperatorer og

lukkede systemer

 

    

 

 

 

Privat - Næring - Bolig - Eiendom - Offshore

 

Byggtermografi:                                    Isolasjon                                                                     Kuldebroer                                                                             Varmekabler                                                                                    Vannbåren  gulvvarme                                                       Fuktskader                                          Luftlekkasjer                                                              Våtrom                                                                                Driftsbygninger i landbruket

Termografering bidrar til:                                      

  • Økt driftssikkerhet 
  • Redusert fare for brann
  • Forebygger feil, skade og avvik
  • Kan gi rabatt i forsikringspremie

Termografering gir effektivt forebyggende vedlikehold av:

  • Tilstanden til og feil i elektriske anlegg 
  • Kontroll av lagre i motorer/pumper
  • Bygningsdiagnostikk og ENØK
  • Avdekke fuktskader eller lekkasjer i våtrom
  • Feilsøk på varmekabler/vannbåren varme

   

Copyright ® 2006 www.bergents.com
BERGEN TERMOGRAFERINGS SERVICE
SANDSLIBAKKEN 95
5253 SANDSLI
Telefon: +47 55 99 06 62
Mobil:     +47 411 21 590
E-mail: bts@bergents.com